Vestablikk as er eit konsulentselskap innan reiseliv med
vekt på forretningsutvikling, prosjektleiing og kompetanseheving både for private og offentlege aktørar.

Torill Torsvik Størkersen er etableraren bak selskapet
og i nettverk med samarbeidspartar kan vi tilby heilskapleg kompetanse innan reiselivsutvikling, marknadsvurdering, web- og design. Vennleg ta kontakt for ein uformell prat.

Vestablikk har kontor på Hosteland i Masfjorden kommune og rettar seg i hovedsak til bedrifter og kommunar i Bergen og omegn. Har tidlegare vore etablert i Tysvær i Rogaland og tar gjerne oppdrag også i det området.

 
Vestablikk as - Ytre Haugsdal - 5986 Hosteland
E-post: torill@vestablikk.no Tlf: 56 36 56 66/ 480 33 312 - Fax: 55 60 39 77